tin tức công ty

  • Woodworking machinery and equipment operating procedures

    Quy trình vận hành máy móc và thiết bị chế biến gỗ

    1. Người vận hành thiết bị phải được đào tạo qua bưu điện, sau khi vượt qua kỳ sát hạch mới được vận hành độc lập. 2. Người vận hành máy phải nắm rõ công nghệ, hiệu suất, cấu trúc bên trong của thiết bị, quy trình vận hành, bảo dưỡng và xử lý ...
    Đọc thêm